گرفتن قراضه قیمت مس در هر پوند در واحد قیمت

قراضه قیمت مس در هر پوند در واحد مقدمه

قراضه قیمت مس در هر پوند در واحد